ZAVÁLCOVÁNÍ  TRUBEK  DO  TRUBKOVNICE

Pro poptávku zaválcovacích nástrojů použijte INFORMAČNÍ LIST, který si vyžádejte na     hala-welding@hala-welding.cz.
V informačním listu ve formátu .xls (Excel) přímo vyplňte všechny známé údaje, poté si ho vyplněný uložte a odešlete nám ho jako přílohu e-mailu.
.
TES 97
.
Stroj slouží ke kónickému roztažení konců trubek před jejich vevařováním do trubkovnice.  Tato technologie odstraňuje všechny problémy, které vznikají v důsledku zažitého bodování trubek před orbitálním svařováním
(asymetrické sváry, nutnost korekcí, pěnění sváru apod.).
.
.
Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz
Pracovní postup s využitím technologie kónického roztažení konců můžete shlédnout na instruktážním videu. Přístupovou adresu k videu Vám zašleme na vyžádání.
.
.
NFAB-S
.
Elektronická řídící jednotka pro zaválcování trubek do trubkovnice se samoutahovacími nástroji  (šikmé válečky) ve spojení s třífázovými elektrickými pohony
.
Elektronická řídící jednotka typu NFAB-S je určena k přesnému a opakovatelnému řízení třífázových elektrických pohonných jednotek
v procesu zaválcování trubek do trubkovnice.  Řídící jednotka je uzpůsobena pro připojení třífázových střídavých pohonů různých výkonů.  Přesné elektronické měření a řízení napájení motoru pohonné jednotky zajišťuje přepnutí do levých otáček, po dosažení požadovaného kroutícího momentu, resp. stupně zaválcování, s vysokou přesností a opakovatelností.
..
.
Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz
Pracovní postup můžete shlédnout na instruktážním videu. Přístupovou adresu k videu Vám zašleme na vyžádání.
.
.
NFAB-D
.
Elektronická  DIGITÁLNÍ  řídící jednotka pro zaválcování trubek do  trubkovnice  se  samoutahovacími  nástroji  (šikmé válečky) ve spojení s  třífázovými  a  jednofázovými  elektrickými  pohony
.
Digitální řídící jednotky typu NFAB-D pracují obdobným způsobem, jak je výše popsáno u jednotky typu NFAB-S. Přesné digitální nastavení a řízení parametrů, jejich uložení v paměti s možností zpětného vyvolání, automatická evidence počtů pracovních cyklů a provozních hodin, jsou výhodami tohoto zařízení.
.
.Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz
.
.
NFAB-H
.
.
proces umožňuje zaválcování širokého spektra rozměrů a materiálů trubek.  Unikátní technologie válcování s použitím nástrojů s rovnými válečky zajišťuje, narozdíl od nástrojů se šikmými válečky, zcela přesné zaválcování s dokonalou ovalitou, zejména   v případě tenkostěnných trubek.
.
.Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz
.
.
PNEUMATICKÉ  EXPANZNÍ  POHONNÉ  JEDNOTKY  S  ŘÍZENÝM
KROUTÍCÍM  MOMENTEM  TECHNODATA  TYP  D-720 / D-50
Pneumatické expanzní jednotky pracují na principu mechanického přednastavení vypínacího kroutícího momentu v hlavě pohonné jednotky. Při dosažení nastaveného momentu (stupně zaválcování) se jednotka automaticky přepne na levé otáčky k vytažení nástroje.
Podmínkou přesného a opakovatelného zaválcování trubek je konstantní  tlak a dostatečné množství napájecího vzduchu.
.Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz

Menu

Česky English

svareni.jpg

dole.gif