Orbitální svařování trubka-trubkovnice

ORBITÁLNÍ SVAŘOVACÍ SYSTÉM TECHNODATA IM 99 pro vevařovaní trubek do trubkovnice
Souprava pro orbitální vevařování trubek do trubkovnice TECHNODATA IM 99 sestávající se z TIG DC svařovacího zdroje (300A/60%), orbitální svařovací hlavy (standardně T250 nebo dle potřeby zákazníka) a jednotky dálkového ovládání.
Systém umožňuje nastavení a řízení všech parametrů kompletního svařovacího cyklu v 10-ti volitelných sektorech s možností rozdílného nastavení pulzního proudu, rychlosti otáčení hlavy a rychlosti podávání studeného drátu v každém sektoru. Kapacita paněti řídící jednotky umožňuje nastavení a uložení až 2000 parametrů v max. 40-ti blocích.
Originální konstrukce orbitální svařovací hlavy T 250 s vestavěným podavačem drátu, který se otáčí současně s hlavou, žajišťuje vysokou produktivitu svařovacího procesu vyloučením problémů s kroucením drátu a zkrácením doby svařovacího cyklu tím, že hlava se otáčí stále stejným směrem (odpadá zpětné otáčení hlavy do výchozí pozice běžné u jiných výrobků).
Orbitální svařovací systém trubka-trubkovnice Technodata IM99
.
Kompletní katalogový list a cenovou nabídku si vyžádejte na hala-welding@hala-welding.cz
.
Postup orbitálního svařování zdrojem Technodata IM 99, ve spojení s orbitální svařovací hlavou T-250, ve vertikální poloze můžete shlédnout na instruktážním videu. První vrstva je vařena bez přidávání studeného drátu, poté se hlava pootočí o 90° pouze s udržením oblouku (cca 5A) a je navařena druhá vrstva s přidáváním studeného drátu.  Přístupovou adresu k videu Vám zašleme na vyžádání.

Menu

Česky English

svareni.jpg

dole.gif